برگزاری جلسه توجیهی منتورینگ رویداد بزرگ یاس در دانشگاه الزهرا

توسط مدیریت سامانه | اسفند ۳, ۱۳۹۵ | اخبار

اساتید دانشکده هنر، خانم ها (دکتر سهرابی، دکتر معنوی راد، دکتر رحمانپور و دکتر مونسی) در سالن جلسات معاونت پژوهشی در جلسه توجیهی منتورینگ رویداد یاس شرکت نمودند که بسیار مورد استقبال این اساتید قرار گرفت. در این جلسه که با حضور خردبخش مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا و حاج بابایی مدیر اجرایی رویداد یاس برگزار شد، ضمن تشریح کم و کیف رویداد یاس برای منتورها، به بحث و تبادل نظر در خصوص رویدادهای کارآفرینی در دانشگاه الزهرا که در آینده بیش از این شاهد آن خواهیم بود، پرداخته شد. دانشجویان محترم می توانند با این اساتید مشورت نموده تا از کم و کیف برگزاری این رویداد بزرگ مطلع شوند. در انتهای جلسه مشخص شد که روز چهارشنبه ۴ اسفند ۹۵ ساعت ۱۰ صبح در سالن مصلی نژاد، ضمن برپایی کارگاهی آموزشی برای کلیه تیم های شرکت کننده، به تشریح برگزاری این رویداد پرداخته شود.