برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری رویداد یاس در دانشگاه الزهرا

توسط مدیریت سامانه | اسفند ۴, ۱۳۹۵ | اخبار

جلسه شورای سیاست گذاری رویداد یاس با حضور ریاست محترم دانشگاه دکتر انسیه خزعلی، معاون محترم مالی و اداری دکتر مهناز ملانظری، رییس محترم مرکز نوآوری و شکوفایی دکتر حامد خردبخش، معاون محترم وزیر ارشاد آقای دکتر موسویان، نماینده محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آقای دکتر زادمهر، مدیرعامل محترم شرکت آینده پژوهان ابر زندگی دکتر اسدی و عضو محترم هیات امنا سازمان ملی فناوری اطلاعات آقای مهندس سلجوقی، در سالن شورای دفتر ریاست دانشگاه الزهرا برگزار شد. در این جلسه مسئولین به بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری این رویداد و رویدادهای آینده که تحت عنوان یاس مطرح است، پرداختند. همچنین این جلسه مصوبات بسیار مهمی جهت ارتقای سطح توانمندی و انگیزش دانشجویان و اساتید دانشگاه الزهرا داشت.
مشروح این خبر را در آینده به اطلاع خوانندگان محترم می رسانیم.