بزرگترين رويداد كارآفريني زنان ياس با محوريت توليد محتواي ديجيتال در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه الزهرا در معاونت پژوهش و فناوري و مركز نوآوري و شكوفايي برگزار شد

توسط مدیریت سامانه | اسفند ۸, ۱۳۹۵ | اخبار

بزرگترين رويداد كارآفريني زنان ياس با محوريت توليد محتواي ديجيتال در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه الزهرا در معاونت پژوهش و فناوري و مركز نوآوري و شكوفايي برگزار شد.

اين رويداد با هدف ترويج و شناسايي مهارتهاي كارآفرينانه شركت كنندگان روز پنجشنبه پنجم اسفندماه سال جاري در سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا از ساعت ۸ الي ۲۰ با حضور ۲۸۰ نفر شركت كننده در رده هاي مختلف سني اعم از دانش آموزي، دانشجويي و اساتيد دانشگاه در مجموع با ۶۱ تيم با راهبري و هدايت منتورهاي اين رويداد كه از اساتيد دانشگاه الزهرا بودند با استقبال بي نظير و پر شوري صورت گرفت.

در اين رويداد ابتدا خانم دكتر خزعلي با همراهي مهندس خردبخش به عنوان رئيس و دبير رويداد ضمن عرض خوشامدگويي به تيم اجرايي و تيم هاي شركت كننده به بازيد و گفتگو با تك تك تيم ها پرداختند. اين رويداد ميزبان جمع كثيري از مسولين كشوري، مديران عامل، سرمايه گذاران، تيم ها و اساتيد دانشگاه هاي مختلف بود. مسئولين و سرمايه گذران ضمن بازديد از سالن برگزاري اين ماراتن در جريان فرآيند برگزاري قرار گرفتند. همچنين سرمايه گذاران بعد از اين بازديد به شناسايي تيم ها براي عقد قرارداد، خريد ايده تيم ها و استفاده از اين نيروهاي جوان تحصيل كرده پرداختند، بر همين اساس اين سرمايه گذاران در همان روز برگزاري ياس حدود ۵ تيم را با توجه به معيارهايي كه داشتند، براي ادامه همكاري برگزيدند. در همين راستا گروه‌هاي بازديد كننده ضمن امضاي تفاهم نامه و عقد قرارداد هاي في مابين دانشگاه و صنعت جهت در اختيار قرار دادن تسهيلاتي در اين خصوص پرداختند.

شايان ذكر است تمامي شركت كنندگان و مسئولين كشور بالاخص دبير ستاد فناوري هاي نرم و هويت ساز و چند تن از معاونين وزارت خانه هاي ارتباطات و فناوري، ارشاد و نمايندگان رياست محترم جمهوري و رئيس بنياد نخبگان، قائم مقام معاونت برنامه ريزي سيما، سرمايه گذران و … ضمن اعلام خرسندي و قدراني از برپايي يك چنين رويدادي در دانشگاه الزهرا از مسئولين اين دانشگاه به خصوص رياست دانشگاه، معاونت پژوهشي فناوري، معاونت اداري و مالي، روابط عمومي و مركز نوآوري و شكوفايي تشكر و قدرداني را داشتند.

شايان ذكر است مراسم اختتاميه و اهدا جوايز اين رويداد در روز جهاني زن بعد از انجام داوري كه با حضور و نظارت دانشگاه الزهرا صورت مي گيرد با حضور جمعي از مسولين كشور انجام خواهد پذيرفت.