درباره رویداد

photo_2017-02-01_12-19-42

یكي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي باشند. اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا که براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنان‌چه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعا تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.

یکی از موضوعاتی که به منظور استفاده بهينه از تواناييهاي زنان و دستيابي به توسعه اقتصادي می بایست مد نظر قرار گیرد، توجه به نقش كارآفريني زنان می باشد. امروزه در عرصه جهاني، زنان خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان، منشأ تحولات بزرگي در زمينه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده اند.

به طور کلی یکی از بسترها و زمینه های مناسب فعلی جهت ایجاد کسب و کار و کارآفرینی، فضای مجازی و دیجیتال می باشد که فرصت های بی نظیری در آن وجود دارد. با توجه به این موضوع زنان نیز می توانند در این زمینه وارد شوند و از پتانسیل های موجود در آن بهره ببرند. از همین رو جشنواره «تولید محتوای دیجیتال یاس» با هدف تشویق و ترویجج کارآفرینی زنان در فضای دیجیتال شکل گرفته است. در واقعع این جشنواره فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا در یک مسابقه علمی و عملیاتی نسبت به تولید محتوا با محوریت سلامت و سبک زندگی سالم، طراحی و معماری، فنی و مهندسی، هنر و صنایع دستی ومد و پوشاک  اقدام کنند.

این جشنواره با همکاری معاونت پژوهشی و مرکز کارآفرینی دانشگاه الزهرا، شرکت دانش بنیان آینده پژوهان ابر زندگی و حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مراکز علمی و دانشگاهی و سازمان های دیگر برگزار می شود.