تیم‌های حقیقی و حقوقی در قالب گروه‌های ۳ تا ۵ نفره می توانند در جشنواره ثبت‌نام ‌کنند. سرگروه ها ابتدا باید یک محور و موضوع را برای شرکت در این رویداد انتخاب کنند. سپس می ‌بایست فرم های مربوط به طرح ایده و رزومه در سایت تکمیل شود. به علاوه لازم است در محلی که برای آپلود فایل تصویری مربوط به توضیح ایده مشخص شده، ویدئوی خود را در فرمت و حجم مشخص آپلود کنند. اطلاعات و رزومة شرکت‌کنندگان، بررسی شده و در صورت تأیید کمیتة علمی، ایمیل یا پیامک تأیید ثبت‌نام برای سرگروه ارسال می‌ شود.

ثبت‌نام در یک مرحله انجام می‌شود. فرم ثبت‌نام برای دو نوع تیم حقیقی و حقوقی به طور جداگانه وجود دارد. سرگروه تیم، فرم را در سایت تکمیل و ارسال می‌کند. بعد از ثبت‌نام، مدارک شرکت‌کنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تأیید از طرف کمیته‌ی علمی مجوز حضور در جشنواره  به سرگروه اطلاع داده می‌شود.