داوران

در اولین مرحله داوری دو داور منطقه ای و دو داور ملی نسبت به بررسی ایده های دریافتی اقدام نموده و پس از بررسی های اولیه در هر منطقه چهار ایده انتخاب می شود. اسامی داوران و مربیان عبارتند از:

 

نام و نام خانوادگی سمت نقش
دکتر مریم عزیزی دکترای کارآفرینی مربی
دکتر نسترن افشم دکترای کارآفرینی مربی
دکتر محمدحسین تقدیسی رییس انجمن آموزش و ارتقای سلامت ایران و

عضو هیات علمی دانشگاه ایران

داور
دکتر رضا الفت نسب دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی داور
مهدی شاطریان مدیرعامل شتابدهنده اینترنت اشیا داور
علیرضا شاه محمدی مدیرعامل شرکت اینترنت اشیا داور
مهندس امیرحسین اسدی مدیر مرکز پژوهشی فناوری و سبک زندگی دانشگاه داور و مربی
دکتر لباف زاده عضو هیات علمی دانشگاه شریف داور
علی عمیدی مدیر استارتاپ کمپ شتابدهنده دیموند داور و مربی
نگار خسروی  دکترای کارآفرینی داور
فاطمه صبری
 مدیر عامل شرکت آینده پژوهان داور