قوانین و مقررات

قوانین و مقررات شرکت در رویداد یاس به شرح زیر است:

 • ثبت ‌نام در بزرگترین رویداد کارآفرینی زنان، در قالب تیم‌ های حقیقی یا حقوقی انجام می‌ شود.
 • هر تیم می ‌تواند نام مشخصی را برای خود انتخاب نماید.
 • حداقل تعداد اعضای هر تیم، سه نفر و حداکثر پنج نفر خواهد بود.
 • هر تیم یک نفر را به‌ عنوان نماینده تام ‌الاختیار معرفی می کند.
 • محتوای تولیدی به‌صورت متن، عکس، فایل صوتی و فیلم مورد پذیرش است.
 • در کلیه آثار می بایست خط و زبان غالب، زبان فارسی باشد.
 • محتوای تولیدی تیم ‌ها، به‌صورت فایل الکترونیکی تحویل کمیته داوران می ‌شود.
 • رعایت ملاحظات حقوق مالکیت فکری و معنوی در استفاده از هر گونه اثر بر عهده تیم های شرکت کننده خواهد بود.
 • ذکر مرجع تمامی مطالب استفاده شده در تولید محتوا الزامی است.
 • در صورت تشکیل نمایشگاه، محتوای تولیدی می تواند در معرض دید عموم شرکت کنندگان قرار بگیرد.
 • داوری محتوای تولیدشده توسط شرکت‌کنندگان، برعهده‌ کمیته‌ علمی بوده و تیم‌ های شرکت‌کننده ملزم به پذیرش رأی کمیته‌ علمی هستند.