همکاران و حامیان

رویداد یاس توسط دانشگاه الزهرا و با همکاری زیست بوم تولید محتوای دیجیتال ابر زندگی برگزار می شود.

حامیان این رویداد به شرح زیر هستند:

  • ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
  • سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
  • دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
  • کانون هماهنگی دانش و صنعت صنایع دستی